Acte necesare - Portal semantic Pagini Favorite
Chat online  

Acte necesare

De la Portal semantic Pagini Favorite

Salt la: navigare, căutare


In primul rand e bine de stiut ca varsta legala pentru casatorie este de 16 ani pentru femei, si de cel putin 18 ani pentru barbati....mai mult[1]
 • Actele de identitate, in original si copie.
 • Certificatele de nastere, in original si copie.
 • Certificat medical prenuptial, valabil 24 de ore, datat cu 14-10 zile inainte de cununie. Atentie: fiecare oficiu al starii civile cere un anumit tip de analize.
 • Declaratie de casatorie (se completeaza la oficiul starii civile de catre dactilografa).
 • Hotarare judecatoreasca definitiva de divort sau act de deces al sotului/sotiei anterior/anterioare (daca este cazul).
 • Timbre fiscale....mai mult[2]

Cuprins

Casatoria cu cetatean strain sau intre cetateni straini

 • certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata
 • actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata
 • dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv
 • daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania)
 • in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei....mai mult[3]    Dupa cununia civila, ca sa-ti schimbi numele de familie, trebuie sa depui niste acte la politie. Ca sa porti numele de familie al sotului, daca asta iti doresti, ai nevoie de o noua carte de identitate.

  Emiterea unei noi carti de identitate, dupa cununia civila, este motivata de cele mai multe ori de schimbarea numelui de familie, cat si de modificarea adresei de domiciliu. Ca sa-ti faci o noua carte de identitate, depune la scurt timp dupa nunta urmatoarele acte:

  Cererea pentru eliberarea actului de identitate, completata de tine.
  Actul de identitate.
  Certificatul de nastere – original si copie.
  Certificatul de casatorie – original si copie.
  Documentul din care reiese adresa de domiciliu – original si copie.
  Chitanta care dovedeste ca ai platit contravaloarea cartii de identitate.
  Timbru fiscal, dovada achitarii taxei extrajudiciare de timbru.

  Daca dupa nunta plecati in luna de miere intr-o tara unde aveti nevoie de pasaport, planifica totul din timp. Asigura-te ca vei reusi mai intai sa-ti schimbi numele si pasaportul. Nu uita de permisul de conducere, daca ai. Si, evident, alte acte: daca inca mai esti la facultate, la serviciu - contractul si cartea de munca, etc. sursa   :     http://www.miresedisperate.ro/articole/Acte-necesare-pentru-schimbarea-numelui-de-familie-455.html  

Martorii

La incheierea casatoriei este necesara prezenta a doi martori, care se vor legitima cu actele de identitate. De obicei martorii pot fi Nasii. Soti trebuie sa fie insotiti la oficierea casatoriei civile de doi martori, cu buletinele de identitate valabile....mai multcasanuntilor.ro


Acte casatorie necesare pentru cununia civila, documente, legislatie si sfaturile utilizatorilor

♥ Va oferim un extras din metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la tipuri de acte necesare la starea civila. ♥

♥ Acte casatorie:

♥ ART. 38 ♥
(1) Declaratia de casatorie, care face parte din dosarul prevăzut in anexa nr. 16, se face personal, de către viitorii soţi, in scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei.
(2) Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii in care aceştia se află temporar.
(3) In cazul in care unul dintre viitorii soţi nu se află in localitatea unde urmează a se incheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, care o va transmite, in termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se incheia căsătoria.acte casatorie

♥ ART.39
(1) O dată cu declaratia de casatorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
a) actul de identitate;
b) certificatul de naştere, in original şi in copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii.
Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
d) acte, in original şi in copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
- certificatul de deces al fostului soţ;
- certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat in perioada anilor 1951 – 1960);
- certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate intre 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost inscrisă pe actul de căsătorie in termen de 60 de zile de la pronunţare.
(2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele inscrise in declaraţie cu actele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face in prezenta sa.acte casatorie

♥ ART. 40
Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru incheierea căsătoriei in afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 17);
b) incuviinţarea primarului sau a comandantului navei pentru incheierea căsătoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 18);
c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, in cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de varstă, rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei (anexa nr. 19);
d) dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că indeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru incheierea căsătoriei in Romania, in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care Romania a incheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;

e) ♥ autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi indeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru incheierea căsătoriei in Romania, in cazul in care dovada prevăzută la lit. d) nu poate fi obţinută intrucat statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat in Romania. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului in care işi au domiciliul sau, in lipsă, reşedinţa;
f) procesul-verbal incheiat impreună cu interpretul autorizat, in cazul incheierii căsătoriei intre persoane care nu cunosc limba romană sau intre surdomuţi (anexa nr. 20);
g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate in domeniul apărării şi siguranţei naţionale, in cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia romană. acte casatorie

♥ ART. 41
(1) O dată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, pană la incheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, in faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au invoit să-l poarte in căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei.
(2) Dacă inţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar inainte de a se incheia căsătoria, această inţelegere se consemnează intr-o declaraţie scrisă, separat, care se anexează la declaraţia iniţială.

♥ ART. 42
(1) Căsătoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost făcută declaraţia de căsătorie, cat şi ziua in care se oficiază căsătoria.
(2) In cazul prevăzut de art. 38 alin. (3), termenul de 10 zile se socoteşte de la data cand s-a primit declaraţia la primăria unde urmează a se incheia căsătoria.
(3) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate incheia numai pană la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. In cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.

♥ ART. 43
(1) Oficierea casatoriei se face in limba romană, de către ofiterul de stare civila, intr-o incăpere corespunzător amenajată, avand o ţinută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act.
(2) La oficierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat să poarte eşarfa, in culorile drapelului naţional roman, aşezată pe umărul stang, cu banda albastră in sus.acte casatorie

♥ ART. 44
(1) După luarea consimţămantului viitorilor soţi, ofiţerul de stare civilă ii declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile Codului familiei referitoare la drepturile şi indatoririle soţilor şi intocmeşte, de indată, actul de căsătorie.
(2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au invoit să-l poarte in căsătorie, şi de către ofiţerul de stare civilă.
(3) In rubrica “in temeiul consimţămantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi, noi ………………………….., ofiţer de stare civilă, am incheiat prezentul act de căsătorie”, se inscrie numele celui care a oficiat căsătoria.

♥ ART. 45
(1) Ofiţerul de stare civilă nu poate incheia căsătoria dacă constată că nu sunt indeplinite cerinţele legii.
(2) Refuzul său se consemnează intr-un proces-verbal, motivat, intocmit in două exemplare, din care unul se inmanează celor care voiau să se căsătorească (anexa nr. 21).flori nunta

♥ ART. 46
(1) După incheierea căsătoriei, in actul de identitate al soţului care prin căsătorie işi schimbă numele de familie se aplică ştampila cu următorul conţinut: “Schimbat numele din …………………… in ……………, prin căsătorie. Actul de identitate va fi preschimbat pană la …………..”.
(2) In situaţia persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate, ofiţerul de stare civilă va invalida cartea de identitate a soţului care işi schimbă numele de familie prin căsătorie. Invalidarea se face prin perforarea spaţiului in care se află inscrisă perioada de valabilitate.
(3) Textul menţionat la alin. (1) se inscrie şi in carnetele de identitate, legitimaţiile provizorii şi paşapoartele eliberate de autorităţile romane.

♥ Acte casatorie

Acesta a fost un extras din lege, dar pentru a face un rezumat celor scrise mai sus, va ofer o lista a actelor necesare casatoriei.

- certificate de nastere in original
- certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii)
- carte de identitate original si copie
- declaratia de casatorie care se completeaza in fata ofiterului de stare civila si care trebuie sa mentioneze dorinta celor doi de a se casatori, faptul ca au luat cunostinta de statea sanatatii lor si numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei; casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.
- un plic timbrat autoadresat (timbre fiscale).

♥ In plus, persoanele care nu sunt la prima casatorie mai au nevoie de urmatoarele acte cununie civila:
- copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare (original copie)
- certificatul de deces al fostului sot (original copie);
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei.nunti

♥ Pentru casatoria cu un cetatean strain sau intre cetateni straini actele de casatorie sunt necesare urmatoarele acte casatorie:

- certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata
- actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata
- dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv
- daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania)
- in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei. mai mult despre[4]


Informatii despre Casatorie in strainatate cu un cetatean strain si casatoria intre doi cetateni straini


Aveti nevoie de urmatoarele acte:
Pasaport sau Carte de Identitate + Certificat de nastere international, original + copie

Actul care dovedeste divortul dupa casatoria anterioara sau precum ca casatoria a incetat definitiv, in original, copie si traducere legalizata.
Daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania)
In cazul in care cei doi parteneri sunt cetateni straini sau au domiciliul actual in strainatate va fi nevoie sa se dovedeasca rezidenta in orasul in care se va cere oficierea casatoriei. + Inregistrarea casatoriei în strainatate si obtinerea certificatului de casatorie romanesc.


Ambasadele Romaniei din strainatate pot oficia casatoriea dintre doi cetateni romani sau dintre un cetatean de orgine romana si un cetatean strain.Casatoria încheiata la o ambasada este supusa conditiilor de forma si fond prevazute de catre legea romana.

Conditiile prevazute de legea romana pentru încheierea casatoriei sunt:

Atat femeile cat si barbatii care se casatoresc trebuie sa aiba varsta legala pentru casatorie (18 ani barbatii si 16 ani femeile); îndeplinirea acestei conditii se va dovedi cu documentele de identitate valabile (pasaport, buletin de identitate) si cu actele de stare civila (certificat de nastere)

Persoanele care se casatoresc trebuie sa nu fie casatorite la data încheierii casatoriei; îndeplinirea acestei conditii se dovedeste prin declaratiile personale ale viitorilor soti, prin care acestia certifica pe proprie raspundere faptul ca nu sunt casatoriti la data încheierii casatoriei sau, în cazul persoanelor care au fost casatorite anterior, prin prezentarea unuia dintre documentele urmatoare, în functie de caz: hotararea de divort prin care este desfacuta casatoria anterioara; hotararea judecatoreasca de anulare a casatoriei anterioare; certificatul de deces al sotului, împreuna cu certificatul de casatorie anterior; certificatul de nastere cu mentiunea desfacerii casatoriei anterioare, înscrisa de autoritatile de evidenta a persoanei din Romania.

Persoanele care se casatoresc trebuie sa nu fi înregistrat deja casatoria la alta ambasada, consulat sau autoritate romana; îndeplinirea acestei conditii de dovedeste prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere

Persoanele care se casatoresc trebuie sa fie apte medical pentru încheierea casatoriei ; îndeplinirea acestei conditii se dovedeste prin prezentarea unui certificat medical din care sa rezulte ca fiecare dintre viitorii soti este apt pentru a încheia casatoria (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii)

Oficierea casatoriei se poate face numai dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data înregistrarii cererii la ambasada sau consulatul roman.

In cazul în care unul dintre viitorii soti este cetatean strain, acesta va trebui sa prezinte, în vederea înregistrarii cererii de încheiere a casatoriei, urmatoarele documente:

-un act de identitate valabil;
-certificatul de nastere;
-un certificat de celibat (care confirma faptul ca persoana nu este deja casatorita) emis de autoritatile statului de cetatenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetatenie;
-un certificat de cutuma (care prezinta conditiile de forma si fond pentru închierea casatoriei prevazute de legislatia statului de cetatenie) emis de autoritatile statului de cetatenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetatenie.
Dupa oficierea casatoriei, ambasada sau consulatul roman elibereaza sotilor certificatul de casatorie romanesc, pe baza semnaturii ambilor soti si a martorilor în registrele de stare civila.

Documentele depuse în vederea încheierii casatoriei, care sunt emise de autoritati straine, vor trebui traduse în limba romana si certificate de ambasada sau consulatul roman.

Eliberarea certificatului de casatorie, legalizarea copiilor de pe documente si a traducerilor actelor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se platesc de solicitanti la ambasada sau consulatul competent.INTREBARI FRECVENTE

Daca suntem doi cetateni romani, cu domiciliul în Romania, punetm face o casatorie în strainatate, la o ambasada sau la un consulat al Romaniei?

Depinde. Potrivit legii, casatoria se încheie în localitatea în care sotii îsi au domiciliul sau resedinta. daca doriti sa încheiati casatoria în cursul unei excursii turistice de scurta durata, acest lucru nu este posibil, pentru ca nu sunt întrunite conditiile legale.

Daca va aflati în strainatate pe o durata mai lunga (la studii, la munca etc.), care sa depaseasca 90 de zile si v-ati înregistrat ca rezident temporar la autoritatile din acea tara, atunci ambasada sau consulatul roman din tara respectiva poate încheia casatoria, în masura în care toate celelalte conditii pentru încheierea casatoriei sunt îndeplinite.

Aceleasi reguli se aplica si în cazul în care un cetatean roman doreste sa se casatoreasca cu un cetatean strain.

Fata de cele prezentate mai sus, se adauga si prevederile legislatiei din tara respectiva. In unele state este interzisa oficierea casatoriilor la ambasadele sau consulatele straine. In alte state casatoriile oficiate la ambasade sau consulate nu sunt recunoscute. Va recomandam sa consultati ambasada sau consulatul roman din tara în care doriti sa oficiati casatoria, pentru a afla cu exactitate daca aceasta oficiere este posibila si daca casatoria va fi recunoscuta.

Daca ne-am casatorit în strainatate, este certificatul de casatorie strain recunoscut de autoritatile romane?

Certificatul de casatorie strain este recunoscut de autoritatile romane dar, pentru a putea produce efecte (schimbarea numelui, obtinerea actelor de identitate etc.), este necesar ca acel certificat sa fie înregistrat la autoritatile de stare civila din Romania. Inregistrarea se poate face si prin intermediul ambasadelor si consulatelor romane din strainatate sau prin intermediul unui mandatar din Romania, în baza unei procuri de reprezentare.

Daca m-am casatorit cu un cetatean strain, poate el obtine un pasaport romanesc?

Nu. Casatoria nu produce efecte asupa cetateniei nici unuia dintre soti. Nici cetatenii romani casatoriti cu cetateni straini nu dobandesc automat cetatenia sotului, nici cetatenii straini nu dobandesc automat cetatenia romana.

Cetatenii straini casatoriti cu cetateni romani beneficiaza totusi de termene mai scurte de acordare a cetateniei, cu conditia sa îndeplineasca toate celelalte cerinte ale legii cetateniei romane.

Ambasadele sunt în masura sa ofere informatii suplimentare, în functie de practica locala. De asemenea, informatii generale despre procedura de obtinere a certificatelor de casatorie pot fi accesate la www.evidentapersoanelor.ro (Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor). mai mult[5]

Casatoria in strainatate

Australia | Franta | Germania | Italia | Marea Britanie | Portugalia | Romania | Spania

Incheierea unei casatorii la Ambasada Romaniei

Australia

Cuplurile care doresc sa se casatoreasca in Australia trebuie sa depuna un formular de intentie de casatorie pe teritoriul australian. Acest formular trebuie depus cu cel putin o luna inaintea ceremoniei (si nu mai devreme de 6 luni).De asemenea, formularul trebuie semnat de un Consul oficial australian sau un Ofiter diplomatic.

Printre actele necesare se numara si cele de identificare: pasaport, certificat de nastere etc.

O persoana, pentru a se casatori in Australia, trebuie sa aiba peste 18 ani si sa fie asistata de 2 martori.

Dupa ceremonie, cuplul primeste un certificat de casatorie recunoscut in majoritatea tarilor.

sus^


Franta


1. Cetatenii romani care doresc sa se casatoreasca la primariile din Franta pot obtine, la cerere, în vederea constituirii dosarului solicitat de autoritatile franceze, urmatoarele acte:

 • traducerea legalizata a originalului certificatului de nastere, pentru care se percepe o taxa de 70 euro. In cazul în care exista o traducere a certificatului efectuata de un traducator autorizat, legalizarea costa 30 euro;
  * certificatul de cutuma, 40 euro;
  * declaratia persoanei, semnata în fata consulului si legalizata, privind statutul de necasatorit , 30 euro. Persoanele divortate trebuie sa prezinte hotararea de divort cu mentiunea ca sentinta este definitiva, iar cele vaduve vor prezenta certificatul de deces al sotului sau sotiei decedate. Nu se accepta plata prin cec.

Dupa efectuarea casatoriei, aceasta trebuie transcrisa în starea civila din Romania.


2. Incheierea casatoriei la Ambasada

Pentru oficierea casatoriei la ambasada, este necesar ca viitorii soti sa aiba drept de sedere permanenta in Franta. Ambasada poate incheia casatorii atat intre doi cetateni romani, cat si intre un cetatean roman si un cetatean strain, daca legea statului acelui cetatean nu se opune.

Oficierea casatoriei va avea loc dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data depunerii cererii insotita de celelalte acte mentionate in cele ce urmeaza.


2.1. Incheierea casatoriei intre doi cetateni romani

Pentru a se putea oficia incheierea casatoriei la Ambasada, cetatenii romani trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de 16 ani;
  * sa nu fie deja casatoriti;
  * sa prezinte documente de identitate valabile (pasapoarte) si dreptul de sedere in Franta.

Acte necesare

1. declaratia de casatorie, semnata de viitorii soti la sediul Ambasadei;
2. pasapoartele romanesti sau alte documente de identitate romanesti valabile (care nu au expirat);
3. certificatele de nastere in original;
4. o declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, de catre fiecare dintre viitorii soti, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare.
Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
- copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare;
- certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei;
5. certificate medicale individuale privind starea sanatatii viitorilor soti, din care sa rezulte clar daca sunt sau nu apti pentru a incheia casatoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii.

Atentie!
Pentru actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina este necesara traducerea efectuata la unul din traducatorii autorizati.
Pentru legalizarea fiecarei traduceri taxa consulara este 30 de euro.


2.2. Incheierea casatoriei intre un cetatean roman si un cetatean strain

Pentru a se putea oficia incheierea casatoriei la Ambasada sau Consulatul roman, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de 16 ani;
  * sa nu fie deja casatoriti;
  * sa prezinte documente de identitate valabile (pasapoarte) si dreptul de sedere in Franta.
  * legea tarii cetateanului strain sa nu prevada un impediment la casatorie.

Acte necesare pentru cetateanul roman

1. declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;
2. pasaportul romanesc sau alte documente de identitate romanesti, valabile (care nu au expirat);
3. certificatul de nastere in original;
4. o declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare.
Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
- copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare;
- certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei;
5. certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; acest certificate este valabil 14 zile de la data emiterii.

Acte necesare pentru cetateanul strain

1. declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;
2. un document de identitate valabil (pasaport);
3. certificatul de nastere in original;
4. un certificat de celibat, eliberat de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui stat in Franta;
5. un certificat de cutuma privind conditiile de forma si de fond ale incheierii casatoriei potrivit legii statului al carui cetatean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, fie de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent al acelui stat in Franta.

Atentie!
Pentru actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina este necesara traducerea efectuata la unul din traducatorii autorizati.
Pentru legalizarea fiecarei traduceri taxa consulara este 30 de euro.

Sursa: www.mae.ro
sus^
Germania

Cerintele pentru persoanele de alte nationalitati care doresc sa se casatoreasca in Germania sunt numeroase si uneori greu de indeplinit. Conceptul de nunta legala rapida, intalnit in Las Vegas, nu este disponibil in Germania. Cea mai buna solutie ar fi sa se apeleze la o agentie de nunti profesionala cu experienta in intocmirea actelor.

Documente oficiale necesare:

- Pasaport
- Certificat de nastere (forma ce include numele parintilor)
- Certificat de divort, Certificat de deces (vaduv), doar daca este cazul
- Ledigkeitbescheinigung (acesta este un certificat care dovedeste ca nu exista impedimente pentru casatorie, ambele parti fiind necasatorite)

Ceremonia religioasa poate avea loc doar dupa ceremonia civila.

sus^
Italia

In Italia, este foarte important ca numele intreg sa fie scris in aceeasi forma ca in urmatoarele documente, altfel autoritatile nu le vor accepta:

- Pasaport

- Certificat care atesta ca nu exista impediemente pentru casatorie

- Nulla Osta (acesta este un document necesar doar persoanelor care vor sa se casatoreasca in Italia si sunt de alte nationalitate; modalitatea de obtinere a acestui document difera de la o nationalitate la alta)

Documentele completate expira dupa 3 luni. Toate cuplurile casatorite civil in Italia primesc un certificat de casatorie international recunoscut in toate tarile.

sus^


Marea Britanie

Pentru oficierea casatoriei la ambasada, este necesar ca viitorii soti sa aiba drept de sedere in Marea Britanie. Ambasada poate incheia casatorii atat intre doi cetateni romani, cat si intre un cetatean roman si un cetatean strain, daca legea statului acelui cetatean nu se opune.

Oficierea casatoriei va avea loc dupa trecerea unui termen de minimum 10 zile de la data depunerii cererii insotita de celelalte acte mentionate in cele ce urmeaza. In termenul de 10 zile sunt incluse atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie cat si ziua in care se incheie casatoria. Totodata, intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei nu trebuie sa treaca mai mult de 14 zile, termenul de valabilitate a certificatelor medicale. Prin urmare, casatoria se oficiaza intre a 10-a si a 14-a zi de la data depunerii declaratiei de casatorie impreuna cu toate actele cerute de lege.

Cetatenii romani trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de 16 ani;
- sa nu fie deja casatoriti;
- sa prezinte documente de identitate valabile (pasaport si carte de identitate) precum si dreptul de sedere in Marea Britanie.

Acte necesare

a) cererea de casatorie, semnata de viitorii soti la sediul Ambasadei
b) declaratia de casatorie, semnata de viitorii soti la sediul Ambasadei;
c) cate o declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, de catre fiecare dintre viitorii soti, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca viitorii soti au luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.

Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
- copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei

d) certificatele de nastere in original;
e) pasapoartele romanesti
f) carte de identitate sau permis de conducere romanesti valabile; pentru cetatenii romani cu domiciliul in Marea Britanie adresa poate fi probata cu extras de cont bancar, facturi plata energie electrica, telefon, apa.
g) certificate medicale individuale privind starea sanatatii viitorilor soti, din care sa rezulte clar daca sunt sau nu apti pentru a incheia casatoria, traduse la unul din traducatorii autorizati de ambasada;
h) copie pasapoarte martori

LA CEREMONIA DE CASATORIE TREBUIE SA FIE PREZENTI VIITORII SOTI INSOTITI DE DOI MARTORI, CETATENI ROMANI, ADULTI, CU DREPT DE SEDERE IN MAREA BRITANIE

Incheierea casatoriei intre un cetatean roman si un cetatean strain

Pentru a se putea oficia incheierea casatoriei la Ambasada sau Consulatul roman, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de 16 ani;
- sa nu fie deja casatoriti;
- sa prezinte documente de identitate valabile (pasapoarte) si dreptul de sedere in Marea Britanie.
- legea tarii cetateanului strain sa nu prevada un impediment la casatorie.


Acte necesare pentru cetateanul roman

a) cererea de casatorie, semnata la sediul Ambasadei
b) declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;
c) o declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca sotul roman a luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.

Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
- copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei

d) certificatul de nastere in original;
e) pasaportul romanesc;
f) carte de identitate sau permis de conducere romanesti valabile; pentru cetatenii romani cu domiciliul in Marea Britanie adresa poate fi probata cu extras de cont bancar, facturi plata energie electrica, telefon, apa.
g) certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; acest certificate este valabil 14 zile de la data emiterii.
h) copie pasapoarte martori


Acte necesare pentru cetateanul strain

a) cererea de casatorie, semnata la sediul Ambasadei
b) declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;
c) o declaratie scrisa si semnata personal, la un notar public/solicitor din Marea Britanie din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca sotul cetatean strain a luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.

Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
- copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei

d) certificatul de nastere in original;
e) pasaportul britanic sau pasaportul altui stat cu visa britanica;
f) dovada a domiciliului in UK (adresa poate fi probata cu carnet de conducere britanic, extras de cont bancar, facturi plata energie electrica, telefon, apa).
g) certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; acest certificate este valabil 14 zile de la data emiterii.
h) un certificat de celibat, eliberat de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui stat in Marea Britanie;
i) un certificat de cutuma privind conditiile de forma si de fond ale incheierii casatoriei potrivit legii statului al carui cetatean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, fie de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent al acelui stat in Marea Britanie.

ATENTIE!

Pentru actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina este necesara traducerea, (inclusiv a apostilelor) efectuata la unul din traducatorii autorizati. Lista traducatorilor autorizati de Ambasada se gaseste pe web site-ul Ambasadei.

Actele britanice si cele ale statului de cetatenie vor avea aplicata apostila Conventiei de la Haga. Pentru actele britanice aceasta este emisa de Foreign And Commonwealth Office - Biroul Legalizari, Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2LG,tel. 020 7008 1111, Fax. 020 7008 1010, http://www.fco.gov.uk/legalisation.

LA CEREMONIA DE CASATORIE TREBUIE SA FIE PREZENTI VIITORII SOTI INSOTITI DE DOI MARTORI, CETATENI ROMANI, ADULTI, CU ACTE DE IDENTITATE VALABILE.

Sursa: www.mae.ro

sus^


Portugalia

1.Incheierea casatoriei intre doi cetateni romani

 • DECLARATIE DE CASATORIE, semnata de ambii soti la sediul Ambasadei (45 Euro);
  * cate o declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, de catre fiecare dintre viitorii soti, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, iar daca este cazul copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; hotararile judecatoresti pronuntate in strainatate trebuie,in prealabil, sa fie recunoscute si investite cu formula executorie de catre instanta competenta din Romania / certificatul de deces al fostului sot / certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei (2 x 45 Euro);
  * certificate medicale privind starea sanatatii viitorilor soti, din care sa rezulte clar daca sunt sau nu apti pentru a incheia casatoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii (original si copie);
  * traducerea certificatelor medicale privind starea sanatatii viitorilor soti, cate 2 exemplare, legalizate de Ambasada ( 2 x 30 Euro);
  * adeverinta de la Junta de Freguesia privind domiciliul in Portugalia al unuia dintre viitorii soti;
  * traducerea adeverintei de la Junta de Freguesia privind domiciliul in Portugalia al unuia dintre viitorii soti, legalizata de Ambasada (30 Euro);
  * originale si 2 fotocopii certificate de nastere - sot, sotie;
  * originale si 2 fotocopii pasapoarte sot-sotie (filele 1-4).

Taxa totala: 225 Euro

Nota
Oficierea casatoriei va avea loc dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data depunerii cererii insotita de celelalte acte mentionate.
Pentru actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina este necesara traducerea legalizata in limba romana.


2.Incheierea casatoriei intre un cetatean roman si un cetatean strain

Acte necesare pentru cetateanul roman:

 • declaratia de casatorie, semnata de viitorii soti la sediul Ambasadei (45 Euro);
  * pasaportul romanesc valabil sau alt document de identitate valabil, original si copie;
  * certificatul de nastere in original si copie;
  * o declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare (45 Euro), daca este cazul;
  * copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare, hotararile judecatoresti pronuntate in strainatate trebuie,in prealabil, sa fie recunoscute si investite cu formula executorie de catre instanta competenta din Romania;
  * certificatul de deces al fostului sot;
  * certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei;
  * certificatul medical privind starea sanatatii, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; certificatul este valabil 14 zile de la data emiterii (original si copie);
  * traducerea certificatului medical (2 exemplare), legalizata la Ambasada (30 Euro);
  * adeverinta de la Junta de Freguesia privind domiciliulin Portugalia al sotului cetatean roman (original si copie);
  * traducerea adeverintei de la Junta de Freguesia privind domiciliulin Portugalia al sotului cetatean roman, legalizata de Ambasada, 2 exemplare (30 Euro).

Acte necesare pentru cetateanul strain:

 • un document de identitate valabil;
  * certificatul de nastere al sotului cetatean strain apostilat cu Apostila de la Haga sau legalizat sau supra-legalizat de autoritatile statului respectiv, conform legislatiei acestui stat si conventiilor internationale aplicabile (original si 2 fotocopii);
  * -traducerea certificatului de nastere al cetateanului strain, efectuata de unul dintre traducatorii autorizati de Ambasada (2 exemplare), legalizata de Ambasada (30 Euro);
  * un certificat de celibat, eliberat de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui statin tarain care se afla (original si copie)
  * traducerea certificatului de celibat, efectuata de unul dintre traducatorii autorizati de Ambasada (2 exemplare), legalizata de Ambasada (30 Euro);
  * un certificat de cutuma privind conditiile de forma si de fond ale incheierii casatoriei potrivit legii statului al carui cetatean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, fie de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent al acelui stat (original si copie);
  * traducerea certificatului de cutuma, efectuata de unul dintre traducatorii autorizati de Ambasada (2 exemplare), legalizata de Ambasada (30 Euro),
  * certificatul medical privind starea sanatatii, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; certificatul este valabil 14 zile de la data emiterii (original si copie);
  * traducerea certificatului medical, efectuata de unul dintre traducatorii autorizati de Ambasada (2 exemplare), legalizata de Ambasada (30 Euro).

NOTA
Oficierea casatoriei va avea loc dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data depunerii cererii insotita de celelalte acte mentionate.
Pentru actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina este necesara traducerea legalizata in limba romana.

Taxa totala: 270 Euro

Casatoriile au loc joia si se programeaza prin telefon, e-mail sau la consulat.


Pentru incheierea casatoriei la Registrul Civil portughez, de regula autoritatile locale solicita cetateanului roman urmatoarele acte care pot fi eliberate de Ambasada:

1. CERTIFICAT MATRIMONIAL:

 • cerere de efectuare a serviciului consular adresata d-lui Ambasador.
  * fotocopie a pasaportului solicitantului
  * fotocopie a cartii de identitate a viitorului sot
  * adeverinta de la primaria orasului in care s-a nascut ca nu a mai fost casatorit sau fotocopie a hotararii judecatoresti de divort sau fotocopie a certificatului de deces al sotului/sotiei.

Taxa consulara: 30 de euro

Nota: Adeverinta data de primarie poate fi inlocuita de o declaratie pe proprie raspundere, care se taxeaza suplimentar cu 45 de euro.


2. CERTIFICAT DE NATIONALITATE

 • cerere de efectuare a serviciului consular adresata d-lui Ambasador.
  * fotocopie a pasaportului solicitantului

Taxa consulara: 30 de euro

3. CERTIFICATUL DE NASTERE TRADUS SI LEGALIZAT

 • cerere de efectuare a serviciului consular adresata d-lui Ambasador.
  * fotocopie a pasaportului solicitantului;
  * certificatul de nastere,in original si doua fotocopii;
  * traducerea certificatului de nastere efectuata de unul dintre traducatorii aflati pe lista ambasadei, original si copie.

Lista cu persoanele din Portugalia autorizate sa efectueze traduceri din portugheza in romane poate fi consultata pe site si este afisata la consulat. Ambasada nu are nici un fel de aranjament preferential cu nici unul dintre traducatori.


Sursa: www.mae.ro

sus^


Romania

Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei la oficiul starii civile:

- certificate de nastere in original si copie (nelegalizata)
- certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori)
- buletine de identitate, actele de identitate sau pasapoartele (pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani care domiciliaza in strainatate), original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oficiaza casatoria)
- declaratia de casatorie- aceasta se face in baza declaratiei de casatorie data in scris in fata ofiterului de stare civila si care trebuie sa cuprinda dorinta de a se casatori, faptul ca cei care vor sa se casatoreasca au luat cunostinta reciproca de starea sanatatii lor si de conditiile prevazute in Codul familiei, ce nume de familie vor purta in timpul casatoriei.
In cazul in care unul din solicitanti nu e la prima casatorie mai e nevoie de:

- sentinta de divort in 2 exemplare, ambele ramase definitive si legalizate si timbre fiscale sau chitanta C.E.C. in valoare de 5.000 lei (in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in localitatea unde se oficiaza casatoria);
- in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in alta localitate, se va depune un singur exemplar din sentinta ramasa definitiva si legalizata.
sau
- certificatul de deces al celui decedat, in original si copie nelegalizata
- in cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere in original si copie nelegalizata;

In cazul in care unul sau ambii solicitanti sunt cetatenii straini mai e nevoie de

- certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata
- actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat-original, copie si traducere legalizata
- dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv
- daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu, faptul ca, in conformitate cu legea nationala ,sunt indeplinite conditiile si ca se poate casatori in Romania)
- in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei.

Si nu in ultimul rand viitori soti trebuie sa fie insotiti la oficierea casatoriei civile de doi martori, cu buletinele de identitate valabile.

Actele se depun la Starea Civila cu minimum 10 zile inainte de oficializarea casatoriei. Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.

sus^


Spania

Legea spaniola recunoaste atat casatoria civila cat si cea religiosa. Durata
aprobarii cererii pentru casatorie poate fi de pana la 8 saptamani. Persoanele sub 18 ani nu au voie sa se casatoreasca pe teritoriul Spaniei.

Formularul de aplicatie pentru casatoria civila poate fi obtinut de la Registrul Civil din Madrid - Calle Pradillo, 66, Madrid; Tel: +34(0)913973700 / Fax: +34(0)913973779.

Documente necesare:

- Formularul de aplicatie pentru casatorie
- Certificatul de nastere in original
- Dovada de libertate de casatorie - se poate obtine de la Registrul Civil
- In cazul in care una dintre parti nu este la prima casatorie, Certificatul de divort sau Certificatul de deces (vaduv/a)
- Certificatul de inscriptie consulara - poate fi obtinut de la ambasada sau consulat

Toate documentele din afara Spaniei trebuie sa fie legalizate. Este necesar ca documentele sa fie traduse in limba spaniola, traducerea fiind aprobata de Consulatul spaniol. Dupa ceremonia civila, certificatul de casatorie trebuie legalizat la Secretaria de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia, Autonomous Community, General Castanos 1, Madrid.

sus^


Incheierea unei casatorii la Ambasada Romaniei

Doriti sa va casatoriti la Ambasada?

Ambasadorul poate incheia casatorii atat intre doi cetateni romani, cat si intre un cetatean roman si un cetatean strain, daca legea statului acelui cetatean nu se opune. Oficierea casatoriei va avea loc dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data depunerii cererii insotite de celelalte acte mentionate in cele ce urmeaza.

Incheierea casatoriei intre doi cetateni romani

Pentru a se putea casatori la Ambasada, cetatenii romani trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de 16 ani;
- sa nu fie deja casatoriti;
- sa prezinte documente de identitate valabile (pasapoarte sau carti de identitate).

Acte necesare :

1. Declaratia de casatorie (11.5.c), semnata de viitorii soti la sediul Ambasadei. Din declaratie rezulta: vointa de a se casatori; faptul ca indeplinesc cerintele prevazute de art. 4-10 din Codul familiei, cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie; declaratia ca au luat cunostinta reciproc de starea lor de sanatate; numele purtat in timpul casatoriei;

2. Pasapoartele sau cartile de identitate valabile, originale si fotocopii;

3. Certificatele de nastere, originale si fotocopii;

4. Declaratie scrisa personal, semnata la sediul Ambasadei privind situatia casatoriilor anterioare, insotita, cand este cazul, de:
- copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare, definitiva si irevocabila;
- certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei;

5. Certificate medicale (prenuptiale), originale, in care sa se precizeze daca viitorii soti sunt sau nu apti pentru a incheia casatoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii.

N.B. Actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina este necesar sa fie insotite de traducerea corespunzatoare in limba romana, efectuata de un traducator autorizat, legalizata de un notar si, daca este facuta intr-o tara a Uniunii Europene, prevazuta cu apostila Conventiei de la Haga (in Luxemburg eliberata de Ministerul Afacerilor Externe, in Germania de Ministerul de interne de Land, in Franta de Prefectura etc). Traducerea se poate de asemenea efectua direct la Ambasada. Pentru traducere, taxa consulara este de 40 euro/pag, iar legalizarea traducerii este de 30 euro pentru fiecare document.

2. Incheierea casatoriei intre un cetatean roman si un cetatean strain

Sotul strain va prezenta in plus:

1. Certificatul de celibat, eliberat de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui stat in Luxemburg;

2. Certificatul de cutuma privind conditiile de forma si de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei, eliberat de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, fie de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent al acelui stat in Luxemburg.

Precizari:

- in ziua primirii declaratiei de casatorie, consulul va dispune afisarea acesteia in holul Ambasadei, astfel incat orice persoana sa poata face opozitie la casatorie in termen de 10 zile. Opozitia se face in scris, precizand motivul care impiedica incheierea casatoriei si dovezile pe care se sprijina.
- termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cand a fost inregistrata declaratia de casatorie. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la limita de valabilitate a certificatelor medicale care este de 14 zile, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii nr. Xii/C.1/2758 din 24.07.1971.
- in cazul in care unul dintre soti nu cunoaste limba romana sau in cazul incheierii casatoriei intre surdo-muti se va incheia impreuna cu interpretul autorizat un proces verbal in care va fi consemnat faptul ca sotii si-au dat consimtamantul in cunostinta de cauza.
- cei doi soti vor semna in registrele de stare civila pentru exactitatea datelor inscrise, cu numele pe care au convenit sa le poarte in timpul casatoriei. Rectificarea sau completarea ulterioara a actelor de stare civila se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti. mai multe detalii[6]

Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei la oficiul starii civile

Daca doresti sa iti intemeiezi o familie si sa te casatoresti, unul din primii pasi importanti este Casatoria Civila si obtinerea Certificatului de casatorie, si pentru obtinerea certificatului de casatorie este necesar sa indeplinesti mai multe conditii si sa pregatesti actele necesare care vor fi depuse la Oficiul de Stare Civila.
Cazul cand ambii solicitanti ai casatoriei sunt cetateni romani

1. certificate de nastere in original si copie (nu este necesara copie legalizata)
2. certificate medicale prenuptiale - care se obtine de la mediucul de familie si sunt valabile 14 zile de la data emiterii, certificatele prenuptiale trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori
3. actele de identitate, buletinul sau cartea de identitate sau pasapoartele in cazul cetatenilor straini si pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate, in original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei, Este necesar ca cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oficiaza casatoria
4. declaratia de casatorie, aceasta se face în baza declaraţiei de căsătorie dată în scris în faţa ofiţerului de stare civilă şi care trebuie să cuprindă dorinţa de a se căsători faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciprocă de starea sănătaţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei ce nume de familie vor purta în timpul căsătoriei

Cazul in care unul dintre solicitanti nu este la prima casatorie

In cazul cand cel putin unul dintre solicitanti a mai fost casatorit o data sunt necesare si urmatoarele acte:

1.
sentinta de divort definitiva (2 exemplare), legalizata si cu timbre fiscale sau chitanta C.E.C. in valoare de 5.000 lei (in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in localitatea unde se oficiaza casatoria);
2.
in cazul in care casatoria anterioara a fost incheiata in alta localitate, se va depune un singur exemplar din sentinta ramasa definitiva si legalizata.
3. certificatul de deces al celui decedat, in original si copie nelegalizata
4. daca din casatoria anterioara au rezultat copii si acestia sunt in ingrijirea sotului/sotiei care se recasatoreste, se vor prezenta certificatele de nastere ale copiilor in original si copie nelegalizata;

Cazul cand unul sau ambii solicitanti sunt cetatenii straini

Daca cel putin unul dintre solicitantii casatoriei este ceteatean strain mai sunt necesare urmatoarele documente:

1.
certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata
2.
actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata
3.
dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv
4.
daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de si ca se poate casatori in Romania)
5.
in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei.

Cazul cand unul din solicitanti nu au varsta legala pentru casatorie

Pentru obtinerea dispensiei de varsta in vederea incheierii casatoriei tinerelor care nu au implinit varsta de 16 ani sunt necesare urmatoarele conditii:

1.
Tanara trebuie sa aibe 15 ani impliniti si sa aiba resedinta intr-o localitate a judetului unde depune actele.
2.
Cererea tinerei adresata Presedintelui Consiliului judetean prin care solicita incuviintarea casatoriei la care ataseaza urmatoarele documente:
3.
Certificat medico-legal in original eliberat de Laboratorul de medicina legala din care sa rezulte avizul medicului ca se poate casatori;
4.
Certificatul de nastere in original;
5.
Cartea de identitate sau adeverinta temporara de identitate;
6.
Ancheta sociala intocmita de autoritatea tutelara de la domiciului solicitantului.

Alte documente necesare in unele cazuri speciale

Aprobarea primarului daca se incheie casatoria in afara sediului primariei;

1.
Incuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei inainte de termenul de 10 zile;
2.
Aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului mun. Bucuresti in cazul unor impedimente la casatorie (conditii de varsta, rudenie fireasca sau adoptie);
3.
Dovada eliberata sau autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul casatoriilor dintre cetateni romani si straini din care sa rezulte ca se indeplinesc conditiile de fond, cerute de legea nationala;
4.
Declaratie la notariat pe propria raspundere din care sa rezulte ca cetateanul strain nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond pentru legea sa nationala (daca statul respectiv nu are misiune diplomatica in Romania).
5.
Procesul verbal incheiat impreuna cu un interpret autorizat ce se va ncheia la oficierea casatoriei cand cei ce se casatoresc nu cunosc limba romana, sau sunt surdomuti.
6.
Aprobarea ministrului apararii nationale, a ministrului de interne, ori a conducatorilor serviciilor de stat specializate n domeniul apararii si sigurantei nationale n cazul casatoriei cadrelor militare active cu cetateni apatrizi sau cetateni care nu au exclusiv cetatenia romana.

Observatii:

1. Pentru oficierea casatoriei in Romania varsta legala pentru casatorie este de 16 ani pentru femei, si de cel putin 18 ani pentru barbati.

2. Programare datei si orei casatorie civile se stabileste de catre ofiterul de stare civila, in functie de dorinta dumneavoastra de programrea celorlalte casatorii si de asemenea in functie de programul de casatorii de la Oficiul de Stare Civila.

3. Actele se depun la Starea Civila cu minimum 10 zile inainte de oficializarea casatoriei.

4. Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.

5. In momentul casatorii este necesar ca viitori soti trebuie sa fie insotiti la Oficiul de stare civila de doi martori, cu buletinele de identitate valabile.

6. Termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cand a fost inregistrata declaratia de casatorie. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la limita de valabilitate a certificatelor medicale -14 zile , conf. Instructiunilor Ministerului Sanatatii nr.XII/C.1/2758 din 24.07.1971.

7. Actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea corespunzatoare in limba romana. Pentru legalizarea acestor traduceri se percepe o taxa consulara de 30 USD per act. Plata se face in numerar sau cu money order.

7. In cazul in care unul dintre soti nu cunoaste limba romana sau in cazul incheierii casatoriei intre surdo-muti se va incheia impreuna cu interpretul autorizat un proces verbal in care va consemnat faptul ca sotii si-au dat consimtamantul in cunostinta de cauza.
8. Cei doi soti vor semna in registrele de stare civila pentru exactitatea datelor inscrise, cu numele pe care au convenit sa le poarte in timpul casatoriei . Rectificarea sau completarea ulterioara a actelor de stare civila se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti. mai mult[7]


Inscrierea casatoriei civile in strainatate si obtinerea certificatului de casatorie romanesc

Ambasadele si consulatele Romaniei in strainatate pot oficia incheierea casatoriei dintre doi cetateni romani (barbat si femeie) sau dintre un cetatean roman si un cetatean strain, daca legislatia statului respectiv nu interzice acest lucru. Sunt totusi putine tari care nu recunosc casatoriile incheiate la ambasadele sau consulatele straine si care interzic astfel de formalitati.

Casatoria civila sau religioasa incheiata la o ambasada sau consulat roman este supusa conditiilor de forma si fond prevazute de legea romana, daca legea statului respectiv nu prevede altfel.

Conditiile prevazute de legea romana pentru incheierea casatoriei sunt urmatoarele:

Femeile sau barbatii care se casatoresc trebuie sa fi implinit varsta legala pentru casatorie (18 ani barbatii si 16 ani femeile); indeplinirea acestei conditii se dovedeste cu acte / documentele de identitate valabile (pasaport, buletin de identitate) si cu actele de stare civila (certificat de nastere)

Femeile sau barbatii care se casatoresc trebuie sa nu fie casatorite la data incheierii casatoriei. indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin declaratiile personale ale viitorilor soti, prin care acestia certifica pe proprie raspundere faptul ca nu sunt casatoriti la data incheierii casatoriei sau, in cazul persoanelor care au fost casatorite anterior, prin prezentarea unuia dintre acte / documentele urmatoare, in functie de caz: hotararea de divort prin care este desfacuta casatoria anterioara; hotararea judecatoreasca de anulare a casatoriei anterioare; certificatul de deces al sotului, impreuna cu certificatul de casatorie anterior; certificatul de nastere cu mentiunea desfacerii casatoriei anterioare, inscrisa de autoritatile de evidenta a persoanei din Romania

Femeile sau barbatii care se casatoresc trebuie sa nu fi inregistrat deja casatoria la alta ambasada, consulat sau autoritate romana; indeplinirea acestei conditii de dovedeste prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere

Femeile sau barbatii care se casatoresc trebuie sa fie apte medical pentru incheierea casatoriei; indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin prezentarea unui certificat medical din care sa rezulte ca fiecare dintre viitorii soti este apt pentru a incheia casatoria (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii)

Oficierea casatoriei civile se poate face numai dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data inscrierii cererii la ambasada sau consulatul roman.

 1. In cazul in care unul dintre viitorii soti este cetatean strain, acesta va trebui sa prezinte, in vederea inregistrarii cererii de incheiere a casatoriei, urmatoarele acte / documente: un act de identitate valabil, carte de identitate sau pasaport;
  # certificatul de nastere;
  # un certificat de celibat (care confirma faptul ca persoana nu este deja casatorita) emis de autoritatile statului de cetatenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetatenie;
  # un certificat de cutuma (care prezinta conditiile de forma si fond pentru inchierea casatoriei prevazute de legislatia statului de cetatenie) emis de autoritatile statului de cetatenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetatenie.

Dupa oficierea casatoriei civile, ambasada sau consulatul roman elibereaza sotilor certificatul de casatorie romanesc, pe baza semnaturii ambilor soti si a martorilor in registrele de stare civila.

Documentele depuse in vederea incheierii casatoriei, care sunt emise de autoritati straine, vor trebui traduse in limba romana si certificate de ambasada sau consulatul roman.

Eliberarea certificatului de casatorie, legalizarea copiilor de pe acte / documente si a traducerilor actelor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se platesc de solicitanti la ambasada sau consulatul competent.

Ambasadele si consulatele Romaniei sunt in masura sa ofere informatii suplimentare, in functie de practica locala. Mai multe informatii gasiti pe mae.ro citeste mai mult[8]


Căsătoria în Spania - certificatul de căsătorie

Oficierea căsătoriei la un consulat al României; Oficierea căsătoriei la o primărie spaniolă; Înscrierea certificatului de căsătorie spaniol;

În Spania, este permisă oficierea căsătoriilor atât la consulatele române, cât și la primăriile spaniole, cu mențiunea că primele eliberează certificate de căsătorie românești, iar ultimele, spaniole.
Căsătoria care se încheie în fața consulului român este supusă condițiilor de fond și de formă ale legii române, indiferent dacă este o căsătorie între doi cetățeni români sau o căsătorie între un cetățean român și un cetățean străin.

1. Acte necesare pentru încheierea căsătoriei la consulat:

· Declarația de căsătorie, se face personal de către viitorii soți, în scris, la consulat. Din declarație trebuie să rezulte: voința de a se căsători; faptul că îndeplinesc condițiile prevăzute de art.4-10 din Codul familiei, cu privire la lipsa impedimentelor la căsătorie; declarația că au luat la cunoștință reciproc de starea lor de sănătate; numele purtat în timpul căsătoriei;

· Pașapoartele și cărțile de identitate valabile, originale și fotocopii;

· certificatele de naștere, originale și fotocopii;

· declarație personală, semnată în fața consulului privind situația căsătoriilor anterioare, însoțită, când este cazul, de: sentința de divorț, rămasă definitivă și irevocabilă (copie) sau certificatul de deces al fostului soț (copie);

· certificate medicale (prenupțiale), originale, în care să se precizeze dacă viitorii soți sunt sau nu apți pentru a încheia căsătoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii.
· taxa consulară: 170 euro

Soțul străin va prezenta în plus:
· certificatul de celibat, eliberat de autoritățile competente ale statului al cărui cetățean este sau de către misiunea diplomatică ori oficiul consular competent al acelui stat în Spania.

· certificatul de cutumă, privind îndeplinirea condițiilor de fond și de formă cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei, eliberat de autoritățile competente ale statului al cărui cetățean este, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al acelui stat în Spania.
Precizări:
· în ziua primirii declarației de căsătorie, consulul va dispune afișarea acesteia în holul ambasadei, astfel încât orice persoană să poată face opunere la căsătorie în termen de 10 zile. Opoziția se face în scris, precizând motivul care împiedică încheierea căsătoriei și dovezile pe care se sprijină.

· actele prezentate de solicitanți, care sunt redactate într-o limbă străină, vor fi însoțite de traducerea corespunzătoare în limba română.

· termenul legal în care se poate încheia căsătoria este de 10 zile de la data când a fost înregistrată declarația de căsătorie. După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la limita de valabilitate a certificatelor medicale - 14 zile.

· în cazul în care unul dintre soți nu cunoaște limba română sau în cazul încheierii căsătoriei între surdo-muți, se va încheia, împreună cu interpretul autorizat, un proces verbal în care va fi consemnat faptul că soții și-au dat consimțământul în cunoștință de cauză.

· cei doi soți vor semna în registrele de stare civilă pentru exactitatea datelor înscrise, cu numele pe care au convenit sa le poarte în timpul căsătoriei. Rectificarea sau completarea ulterioară a actelor de stare civilă se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești.

2. Oficierea căsătoriei la o primărie spaniolă

Românii care vor să se căsătorească în Spania, obținând certificat de căsătorie spaniol, trebuie să respecte normele legii spaniole.
Perechea trebuie să se prezinte la Registrul Civil de care aparțin cu domiciliul. Aici vor completa o cerere și vor depune următoarele documente:
- certificatele de naștere, eliberate din țara de origine
- adeverință de domiciliu pentru ultimii doi ani (empadronamiento)
- declarație de stare civilă a solicitanților
- fotocopiile actelor de identitate și certificatele de cetățeni comunitari
- certificat de luare în evidență la consulatul României

Dacă unul dintre solicitanți are între 14 și 16 ani, trebuie adăugat la dosar un certificat, o dispensă judecătorească.
Persoanele divorțate vor prezenta certificatul de căsătorie anterior, pe care este menționat divorțul. Persoanele rămase văduve trebuie să prezinte certificatul de căsătorie și certificatul de deces.

Toate documentele care nu sunt spaniole trebuie traduse de un traducător autorizat și legalizate de Consulatul României. Se aplică Apostila de la Haga.
Dacă solicitantul nu vorbește limba spaniolă, la oficierea căsătoriei va fi însoțit de un translator autorizat .

3. Înscrierea certificatului de căsătorie spaniol

Dacă soții decid să se căsătorească în fața autorităților spaniole și apoi doresc să înscrie certificatul de căsătorie spaniol în România, vor achita taxe consulare în valoare de 160 euro, dacă ambii sunt cetățeni români, și de 185 de euro, dacă unul dintre soți este român și celălalt străin.
Acte necesare:
- certificatul de căsătorie spaniol de la Registrul Civil legalizat cu Apostila de la Haga, în original și fotocopie,
- traducerea certificatului de căsătorie spaniol (din spaniolă în română) facută la un traducător autorizat și legalizată cu Apostila de la Haga, în original și fotocopie,
- documente de identitate (certificat de naștere, pașaport, carte de identitate) ale celor 2 soți,
- dacă este cazul, sentința de divorț definitivă și irevocabilă/certificat de deces,
- taxe consulare. mai mult despre[9]


Transcriere acte de stare civilă - Certificat de căsătorie

V-aţi căsătorit în Austria şi trebuie să vă transcrieţi certificatului de căsătorie în vederea schimbării actelor dvs. de identitate? Atunci trebuie să vă prezentaţi la secţia consulară cu următoarele acte:
- „Heiratsurkunde”;
- traducerea „Heiratsurkunde”, la un traducător autorizat de limba română;
- cerere privind solicitarea transcrierii certificatului de căsătorie;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu aţi mai solicitat transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară şi că nu mai există un alt act reconstituit ;
- în cazul în care aţi avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinătate şi hotărârea de divorţ a fost pronunţată în străinătate, întocmirea actului de face numai dacă aţi solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ pe marginea actului de naştere sau căsătorie din ţară (dovada se face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţară, cu toate menţiunile, referitoare la căsătorie şi divorţ, înscrise) sau dacă aţi solicitat recunoaşterea hotărârii de divorţ la un tribunal din România;
- „Meldezettel” al solicitantului;
- certificatele de naştere ale soţilor;
- paşapoartele sau Cărţile de identitate ale soţilor valabile. În situaţia în care nu mai aveţi niciun act de identitate valabil, este necesar să vi se întocmească un act de identitate temporar, pentru a vă putea legitima. (vezi secţiunea titlu de călătorie),

Taxa consulară este 80, -€ (15,-€ – certificare copie „Heiratsurkunde”, 15,-€ – certificare traducere „Heiratsurkunde”, 20,-€ – taxă cerere, 30,-€ – autentificare declaraţie).

Atenţie!
Toate actele se vor prezenta în original şi copie.
Certificatele de căsătorie se transcriu în zilele de marţi şi joi, între orele 8.30 – 14.30.

Dacă nu aţi avut un drept de rezidenţă în Austria - puteţi obţine un nou paşaport şi carte de identitate (pe numele după căsătorie) numai în ţară, personal.

Nu este posibilă obţinerea paşapoartelor simple prin procură.

Formulare:
Cerere privind solicitarea transcrierii actului de căsătorie;
Declaraţie pe proprie răspundere că nu aţi mai solicitat transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară şi că nu mai există un alt act reconstituit. mai mult despre[10]


Acte necesare pt casatorie in uk


ai nevoie de urm acte
-pasapoartele la ambii parteneri
-dovada de adresa pt ambii parteneri
-tre sa meri sa faci ”notice„de a te casatori
-dupa 16 zile de la data cand ai facut „notice” poti sa te casatoresti
-iti trebuie 60 de lire pt „notice,
-3,5 lire certificatul,poti sa iti iei 2
-si in functie de ziua care ti-o alegi sa faci cununia platesti o taxa

Re:Acte necesare pt casatorie in uk
Pentru oficierea casatoriei la ambasada, este necesar ca viitorii soti sa aiba drept de sedere in Marea Britanie. Ambasada poate incheia casatorii atat intre doi cetateni romani, cat si intre un cetatean roman si un cetatean strain, daca legea statului acelui cetatean nu se opune.

Oficierea casatoriei va avea loc dupa trecerea unui termen de minimum 10 zile de la data depunerii cererii insotita de celelalte acte mentionate in cele ce urmeaza. In termenul de 10 zile sunt incluse atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie cat si ziua in care se incheie casatoria. Totodata, intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei nu trebuie sa treaca mai mult de 14 zile, termenul de valabilitate a certificatelor medicale. Prin urmare, casatoria se oficiaza intre a 10-a si a 14-a zi de la data depunerii declaratiei de casatorie impreuna cu toate actele cerute de lege.

Cetatenii romani trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de 16 ani;
- sa nu fie deja casatoriti;
- sa prezinte documente de identitate valabile (pasaport si carte de identitate) precum si dreptul de sedere in Marea Britanie.

Acte necesare

a) cererea de casatorie, semnata de viitorii soti la sediul Ambasadei
b) declaratia de casatorie, semnata de viitorii soti la sediul Ambasadei;
c) cate o declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, de catre fiecare dintre viitorii soti, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca viitorii soti au luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.

Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
- copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei

d) certificatele de nastere in original;
e) pasapoartele romanesti
f) carte de identitate sau permis de conducere romanesti valabile; pentru cetatenii romani cu domiciliul in Marea Britanie adresa poate fi probata cu extras de cont bancar, facturi plata energie electrica, telefon, apa.
g) certificate medicale individuale privind starea sanatatii viitorilor soti, din care sa rezulte clar daca sunt sau nu apti pentru a incheia casatoria, traduse la unul din traducatorii autorizati de ambasada;
h) copie pasapoarte martori

LA CEREMONIA DE CASATORIE TREBUIE SA FIE PREZENTI VIITORII SOTI INSOTITI DE DOI MARTORI, CETATENI ROMANI, ADULTI, CU DREPT DE SEDERE IN MAREA BRITANIE


Incheierea casatoriei intre un cetatean roman si un cetatean strain

Pentru a se putea oficia incheierea casatoriei la Ambasada sau Consulatul roman, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de 16 ani;
- sa nu fie deja casatoriti;
- sa prezinte documente de identitate valabile (pasapoarte) si dreptul de sedere in Marea Britanie.
- legea tarii cetateanului strain sa nu prevada un impediment la casatorie.


Acte necesare pentru cetateanul roman

a) cererea de casatorie, semnata la sediul Ambasadei
b) declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;
c) o declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca sotul roman a luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.

Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
- copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei

d) certificatul de nastere in original;
e) pasaportul romanesc;
f) carte de identitate sau permis de conducere romanesti valabile; pentru cetatenii romani cu domiciliul in Marea Britanie adresa poate fi probata cu extras de cont bancar, facturi plata energie electrica, telefon, apa.
g) certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; acest certificate este valabil 14 zile de la data emiterii.
h) copie pasapoarte martori


Acte necesare pentru cetateanul strain

a) cererea de casatorie, semnata la sediul Ambasadei
b) declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;
c) o declaratie scrisa si semnata personal, la un notar public/solicitor din Marea Britanie din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca sotul cetatean strain a luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.

Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:
- copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei

d) certificatul de nastere in original;
e) pasaportul britanic sau pasaportul altui stat cu visa britanica;
f) dovada a domiciliului in UK (adresa poate fi probata cu carnet de conducere britanic, extras de cont bancar, facturi plata energie electrica, telefon, apa).
g) certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte clar daca este sau nu apt pentru a incheia casatoria; acest certificate este valabil 14 zile de la data emiterii.
h) un certificat de celibat, eliberat de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui stat in Marea Britanie;
i) un certificat de cutuma privind conditiile de forma si de fond ale incheierii casatoriei potrivit legii statului al carui cetatean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, fie de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent al acelui stat in Marea Britanie.


ATENTIE!

Pentru actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina este necesara traducerea, (inclusiv a apostilelor) efectuata la unul din traducatorii autorizati. Lista traducatorilor autorizati de Ambasada se gaseste pe web site-ul Ambasadei.

Actele britanice si cele ale statului de cetatenie vor avea aplicata apostila Conventiei de la Haga. Pentru actele britanice aceasta este emisa de Foreign And Commonwealth Office - Biroul Legalizari, Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2LG,tel. 020 7008 1111, Fax. 020 7008 1010, www.fco.gov.uk/legalisation.

LA CEREMONIA DE CASATORIE TREBUIE SA FIE PREZENTI VIITORII SOTI INSOTITI DE DOI MARTORI, CETATENI ROMANI, ADULTI, CU ACTE DE IDENTITATE VALABILE. mai mult despre[11]

Certificatul medical prenuptial

Pentru ca mai multi cititori ne-au intrebat ce inseamna acest certificat medical prenuptial, am decis sa scriem un scurt articol cu o scurta explicatie:

Certificatul medical prenuptial pe care il elibereaza medicul, atesta faptul ca sotii sunt apti din punct de vedere medical pentru incheierea casatoriei.

Acesta are valabilitate 14 zile calendaristice, termenul curgand din ziua emiterii lui, calculandu-se inclusiv sambata si duminica, precum si ziua a 14-a.

ATENTIE: Certificatul medical prenuptial, este valabil 24 de ore din momentul emiterii, si trebuie sa fie datat cu 10-14 zile inainte de cununie. Mai exact: intai se vor face probele de sange VDRL si HIVsi radiografia pulmonara. Cu acestea se merge la un cabinet medical unde se elibereaza certificatul prenuptial VALABIL 24 ORE.

Pretul pentru un asemenea certificat este in jur de 200 lei, poate fi facut si la unitati particulare, nu doar clinici de stat.

Teoretic nu puteti depune dosarul pentru casatoria civila fara certificatul medical pentru ca acesta atesta faptul ca ambii soti sunt apti pentru casatorie.

Casa de piatra! citeste mai mult[12]

Totul despre certificatul medical prenupţial - Autor: Erika Chivu

Înainte de a ajunge în faţa ofiţerului stării civile ai nevoie de câteva analize medicale în urma cărora medicul te va declara aptă pentru căsătorie.

Asta nu înseamnă că cine este bolnav nu are voie să se căsătorească. Analizele au mai degrabă un rol de screening. În plus, ele te ajută să cunoşti starea de sănătate a viitorului soţ şi viceversa, lucru foarte util, având în vedere că bolile pentru care te vei testa sunt transmisibile.

Ţi se vor face analize de sânge pentru depistarea virusului HIV şi a sifilisului (VDRL), dar şi o radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei.

Totul începe cu o vizită la medicul de familie sau la o clinică medicală. Ţi se face un examen general, apoi primeşti trimitere la analize şi radiografie. După ce primeşti rezultatele, te întorci la medicul de familie, care îţi semnează şi parafează certificatul medical prenupţial. Pe acesta trebuie să scrie clar „apt pentru căsătorie”.


Cât costă certificatul medical prenupţial?


Cu ajutorul medicului de familie este posibil să obţii certificatul medical prenuptial plătind doar o sumă modică, însă dacă te adresezi unei clinici particulare va trebui să plăteşti nu numai eliberarea certificatului, ci şi analizele.

Preţuri pentru o singură persoană

Centrul Medical Sanador – 190 lei
Medlife – 180 lei
Medsana – 195 lei
Gral Medical – 120 lei

Poţi plăti mai puţin dacă eşti înscrisă pe lista unui medic de familie angajat la clinica respectivă. De exemplu, la Medcenter, certificatul prenupţial costă, în acest caz, doar 50 de lei.

Valabilitatea certificatului prenupţial


După eliberare, certificatul medical prenupţial este valabil 24 de ore, în sensul că mai târziu de atât nu te mai poţi prezenta la primărie pentru declaraţia de căsătorie. În plus, ceremonia nu poate avea loc la mai mult de 14 zile de la eliberarea certificatelor – în cele 14 zile sunt incluse atât ziua eliberării, cât şi cea a căsătoriei. Aşadar, certificatele prenupţiale trebuie să fie gata cu exact două săptămâni înainte de căsătorie şi în aceeaşi zi va trebui să mergi la primărie pentru a depune actele.


Căsătoria nu poate avea loc mai devreme de 10 zile de la depunerea actelor, dar nici mai târziu de 14 zile pentru că ar expira certificatele prenupţiale. Când îţi faci un plan de bătaie ţine cont şi de faptul că la anumite clinici analizele durează câteva zile. citeste mai mult[13]


Cat de sanatos trebuie sa fii ca sa te poti casatori?


Pentru incheierea casatoriei civile legea cere sa prezinti un certificat medical prenuptial parafat de un medic de familie, emis cu cel mult 14 zile inainte, care sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori. Primul pas "de facut": sa-ti suni medicul de familie ca sa-ti explice cum sa procedezi fiindca exista mai multe cai. Mai jos poti citi procedura standard.

Relatii

 • Flirt
  * Cuplu


Cauta in site mai multe informatii despre cum sa flirtezi in cuplu
Adrese utile
· Frizerie/coafor
· Masaj
· Masaj de intretinere
Top Sanatate iti recomanda
·5 secrete pentru o discutie deschisa cu iubitul tau
"Nu imi dau seama ce gandeste pentru ca niciodata nu-mi spune ce se intampla cu el". Iti suna familiar?


Aceste teste obligatorii nu trebuie sa devina o pacoste, pot fi o ocazie de a-ti verifica starea de sanatate tie si partenerului, si...un bun inceput pentru viitorul copil. Nu inseamna ca statul nu permite casatoria personelor bolnave, ci foloseste oportunitatea casatoriei pentru depistarea unor boli grave care se raspandesc foarte usor in populatie, boli care trebuie descoperite si tratate pentru protectia personala si a partenerilor.


Ce analize trebuie sa faci


Testele obligatorii sunt cele care depisteaza sifilisul (testul VDRL) , HIV-ul, si TBC-ul (radiografia pulmonara).

Pentru primele 2 analize ti se va recolta sange. Femeile insarcinate nu pot face radiografie pulmonara fiindca dauneaza fatului, de aceea ele sunt scutite de aceasta analiza.


Cat costa?


Pretul analizelor difera in functie de cabinetul la care le efectuati. Daca aveti trimitere de la un medic de familie binevoitor, pentru efectuarea analizelor intr-un spital sau policlinica (incluse in sistemul de asigurari de sanatate), e posibil sa nu platiti nimic.

Daca nu aveti trimitere, va puteti prezenta la orice clinica sa solicitati aceste analize contra cost. Unele clinici private ofera intreg “pachetul”, analize si certificat, pentru o suma in jur de 70-100 RON. De obicei dureaza 2-3 zile insa puteti cere eliberarea lor in aceeasi zi.


Ultimul pas - eliberarea cetificatului


Rezultatele trebuie prezentate unui medic de familie care va completa formularul prenuptial tip pentru care veti plati 30 RON, suma care nu include pretul analizelor.

Nu este obligatoriu sa apelati la propriul medic de familie, sunteti liberi sa apelati la oricare altul, indiferent de localitatea in care locuiti: de exemplu daca aveti domiciliul in Galati va puteti procura certificatul medical din Bucuresti, sau invers.


Si daca esti bolnav?


In momentul intocmirii certificatului va trebui sa semnati pe proprie raspundere ca nu aveti o boala psihica, daca acesta este adevarul. Daca sunteti in evidenta cu o boala psihica acest fapt trebuie comunicat pertenerului inainte de casatorie.


Daca rezultatul unui test este pozitiv, medicul e dator sa inceapa tratamentul si sa explice partenerilor cum se transmite boala si ce sa faca pentru a se proteja.


Cazuri speciale


Procedura e putin diferita daca unul dintre parteneri are nationalitate straina. El nu poate primi aprobarea de la oricare medic, si trebuie sa respecte cateva reguli suplimentare.


Persoanele cu handicap beneficiaza de reduceri si scutiri de pret. mai mult despre[14]


Cum sa te insori II: Depunerea actelor

Daca vrei sa te casatoresti sambata, trebuie sa te duci la Starea Civila intr-o joi, cu 10 zile inainte, sa depui actele.
“Sa depui actele” inseamna sa stai la o coada nu extraordinar de mare. E criza, e post (Sf. Petru), numarul casatoriilor e redus in perioada asta.

Ai nevoie de:

Buletin si certificat de nastere in original (plus copii simple, nu legalizate).

Certificat medical prenuptial de la medicul de familie.

1 RON

Dosar cu sina.

In principiu ti se da sa completezi o declaratie de casatorie. Acolo scrii cum te cheama, cum o cheama pe sotie, CNP-uri, adrese. Mare atentie, declaratiile sunt redactate prost si riscati sa gresiti.

Pe urma, declari numele pe care vrei sa-l ai dupa ce te casatoresti.

Legea romana nu permite ca unul din soti sa-si pastreze numele si celalalt sot sa-si pastreze numele lui, dar sa-l ia si pe al sotului.

De exemplu: Ion Popescu se casatoreste cu Maria Ionescu.

Ion Popescu isi pastreaza numele. Daca Maria vrea sa o cheme Maria Ionescu Popescu, e bine sa stie ca nu se poate.

In schimb, puteti lua un alt nume. De exemplu, Ion si Maria Mavrocordat. E ok.

Declaratia de casatorie e insotita de un mic formular de statistica, unde treceti din nou numele, prenumele, CNP etc, dar trebuie sa declarati si etnia, de exemplu. Am fost tentat sa declar ca sunt calmuc sau tatar. Cum sa verifice?

M-am declarat totusi roman, pentru ca vreau o cariera politica.

E bine de stiut ca cei care spun “N-am bani sa ma insor” mananca rahat. Taxa e de 1 RON/persoana. Se achita acolo, pe loc.

Alte costuri ar fi: copii xerox buletin si certificat de nastere si un dosar cu sina (recomand modelul vechi, de carton, pentru ca doamnele de la starea civila se uita cu un ochi mai bun la perechile conservatoare). Total: 2 RON

Adica iti trebuie vreo 3 RON sa te casatoresti.

Dupa ce doamna (foarte draguta) ne-a luat actele si le-a pus in dosar, ne-am programat pentru ceremonie. La Sectorul 2, unde am fost noi, programul e pana la ora 12:00. Normal, e sambata, program scurt.

Asa ca apar mici inghesuieli pe tabel. Programarile se fac din 10 in 10 minute. Se presupune ca toti stiu ce obligatii ai dupa casatorie si nu e nevoie sa ti se dea multe explicatii. Biserica insista insa.

Dupa ce depui actele, cineva pune un afis la intrare. E mai degraba un biletel, pe care scrie ca x si y (viitorii soti) au de gand sa se casatoreasca. Se afiseaza 10 zile la intrare si teoretic in acest timp poate veni oricine sa spuna ca se opune, precizand un motiv bine intemeiat: ca sotii sunt frati, ca sunt casatoriti cu altcineva, ca unul din soti e minor sau altele.

Si acum, despre Certificatul Medical Prenuptial

Acesta se elibereaza de medicul de familie si trebuie sa cuprinda urmatoarea fraza magica: “Se poate casatori”. In certificat se trec rezultatele unor analize medicale, inclusiv un test psihiatric.

In principiu, starea de sanatate priveste doar sotii. Trebuie sa contina si o referire la testul HIV, precum si mentiunea ca nu ai boli venerice (desi le poti lua pe toate in cele 14 zile de valabilitate).

Dar ce e mai important e datarea certificatului. Acesta e valabil 14 zile. M-am saturat sa aud ca e valabil 24 de ore si voi expune regula.

Regula spune ca in termenul de valabilitate al certificatului medical trebuie sa intre atat momentul depunerii actelor, cat si momentul incheierii casatoriei. Si, pentru ca intre cele doua momente trebuie sa treaca minim 10 zile, in principiu certificatul medical se elibereaza cu data imediat anterioara zilei depunerii actelor.

De exemplu, noi le-am depus pe 3, deci ceritificatele trebuiau eliberate pe 2. Asta ca sa nu stai cu emotii si sa n-ai nevoie de un nou certificat. De aici superstitia populara a valabilitatii de 24 de ore.

Despre atmosfera acum

E festiv. Din cand in cand se aud fraza: Sa vina urmatoarea pereche! Acolo nu sunt indivizi, ci perechi. Totul e dublu, totul se face in doi, ca intr-o casnicie. Societatea te educa de la inceput.

Sunt demne de retinut si cateva aspecte care tin de fenomenologia cuplului si a casatoriei in special.

De exemplu, cand s-a deschis o noua coada (uluitor, nu-i asa?), un membru al unei “perechi” s-a dus la noua coada. Perechea lui a ramas la vechea coada. Iata cum apar primele disensiuni.

Si ar mai fi situatia unei doamne mai in varsta (vreo 50 de ani), care era singura. Cand a ajuns la ghiseu a fost intrebata sec: “pentru divort, da?”. La acelasi ghiseu incep si se termina toate, se pare. Fara sa tina seama de nimic, “perechile” si-au continuat depunerea dosarelor. Casatoria ramane marea aventura a vietii. mai multe detalii[15]Unelte personale